Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec

Obec Guntramovice vznikla sloučením dvou osad Dolních Guntramovic a HorníchGuntramovic.První zmínka o Guntramovicích je z roku 1456.Od nejstarší doby až do r.1848 náležela k budišovskému statku a jeho držitelům.

Na trhy a do železničních stanic jezdilo obyvatelstvo do Budišova a Dvorců.V obci byla fara ,škola ,pošta a spořitelna.Zdravotní úřad a četnickou stanici měli Guntramovice v Budišově.

Kostel

Zasvěcený památce St. apost.Jacobi Maioris ,byl původně dřevěný ,z tvrdého materiálu byl vystavěn r. 1736 pokryt byl šindelem a obehnán silnou zdí ,mezi níž a kostelem se pohřbívalo.

Pohroma stihla kostel ,když se v Guntramovicích objevila Pruská vojska.Vojska nejdříve zapálila ves a pak střílela na kostel ,který shořel a uvnitř  byl zpustošen.Ze starého kostela se zachovala jen křtitelnice.Rozpustili se také zvony ,z nichž nejmladší byl ulit r.1636.Za rok byl chrám znovu vystavěn a vysvěcen.Později  byl kostel opravován r.1795.

Jmén kněží jsou známa od r.1440.prvním známým knězem byl Jakub ,který po 5 letch resignoval ,a po něm přišel kněz Kristin (rodák z Olomouce).V 16.st. se zde připomíná kněz Jan k r.1528 a po něm Michal do r.1540.

Škola

Se v Guntramovicích připomíná už r.1664.Další zpráva z r.1671 a 1690 se zmiňuje o učiteli ,který bral ročně po dvou bochnících chleba od každého usedlého v Guntamovicích a Šumvaldě.V letech 1703 až 1805 se obec sama starala o školní budovu.Škola byla k r.1783 již tak chatrná ,že bylo třeba vyučovati v jiné budově ,která rovněž nevyhovovala.Proto se obec rozodla postavit novou školu za 3.585 zl. 33 kr.Se stavbou se začalo r.1812 a toho roku byla škola hotova.Staré školní budovy ,která stála hned vedle kostela ,bylo využito pro obecní účely.

Jména učitelů jsou známa od r.1790 ,kdy se dostal na školu v Guntramovicích Jan Proksch.V září 1811 bylo znovu vypsáno míst.Žádal o ně Antonín Schermer ,do té doby druhý učitel v Budišově ,kde učil 17 let ,dále Ondřej Onderka ,který učil 10 let ve Svatoňovicích a František Werner  ,výpomocný učitel na vzorné škole ve Dvorcích.

Kronika obce

Nepoznamenává žádné události kromě bitvy císařských vojsk s Prušáky u Guntramovic ve dnech 28. až 29.června 1758.

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář